თემატური შეხვედრა პროტოკოლების შემუშავების მრჩეველთა ჯგუფის მონაწილეობით

💊რა არის ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები❓

კანონით როგორ რეგულირდება მარიხუანის მოხმარება❓

💊MDMA და დეპრესია - რატომ არის დაკავშირებული ეს ორი ერთმანეთთან❓

❓რა არის სინთეზური კანაბინოიდი, იგივე ბიო მარიხუანა❓

რა მიზანი აქვს მეტადონის პროგრამას❓

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმირებულობის დღე 2023

პროექტი "ზრუნვა, პრევენცია და უფლებები" დაიწყო

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმირებულობის დღე

თვითშეფასების ინსტრუმენტები

ASI
ASI

ხანგრძლივობა: 30-40 წუთი