ნარკოტიკული ნივთიერებები

მეტოქსეტამინი (MXE)

მოკლე აღწერა