ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმირებულობის დღე 2023

12 დეკემბერი, 2023

შეხვედრა ადიქციის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებთან

11 ნოემბერი, 2023

კონფერენცია "ნარკოლოგიური და ფსიქიატრიული პრობლემების კომპლექსური მართვის ხელშეწყობა"

28 ოქტომბერი, 2023

სასკოლო უსაფრთხოებისა და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკის კვლევები

04 ივლისი, 2023

ახალგაზრდებში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების მართვა

01 ივლისი, 2023

გადაუდებელი მდგომარეობების დროს წამალდამოკიდებულების მართვა

09 დეკემბერი, 2022

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმირებულობის დღე

27 ოქტომბერი, 2022

ორმაგი დიაგნოზების პროტოკოლზე მუშაობა

01 ოქტომბერი, 2022

პროექტი "ზრუნვა, პრევენცია და უფლებები" დაიწყო

01 იანვარი, 2022