კატეგორია

ყველა

ორმაგი დიაგნოზების, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების და სხვა სახის ფსიქიკური პრობლემების თანაარსებობის, მართვა

გადმოწერე:

პირველად ჯანდაცვაში ნივთიერებათა საზიანოდ მოხმარების გამოვლენა და მართვა, SBIRT ინსტრუმენტის გამოყენებით

გადმოწერე:

კანაფის მოხმარებით გამოწვეული აშლილობების მართვის სახელმძღვანელო

გადმოწერე:

სპეციალიზებული ადიქტოლოგიის სერვისების რეფერირების და ინფორმაციის გაზიარების სახელმძღვანელო

გადმოწერე:

ალკოჰოლის საზიანოდ მოხმარების გამოვლენა და ხანმოკლე ინტერვენციები პირველად ჯანდაცვაში, AUDIT ინსტრუმენტის გამოყენებით

გადმოწერე:

ალკოჰოლის, თამბაქოს და სხვა ნივთიერებების მოხმარების გამოვლენა და ხანმოკლე ინტერვენციები პირველად ჯანდაცვაში, ASSIST ინსტრუმენტის გამოყენებით

გადმოწერე:

მაჩვენე მეტი